- 17%  250,000đ  
300,000đ  

 

- 38%  500,000đ  
800,000đ  

 

 

- 19%  1,785,000đ  
2,200,000đ  

 

 

- 22%  700,000đ  
900,000đ  

 

 

- 0%  630,000đ  
630,000đ  

 

 

- 22%  2,638,000đ  
3,392,000đ  

 

 

- 10%  1,050,000đ  
1,155,000đ  

 

 

- 23%  620,000đ  
800,000đ  

 

 

- 12%  1,060,000đ  
1,210,000đ  

- 29%  600,000đ  
840,000đ  

 

 

 

- 41%  2,470,000đ  
4,179,000đ  

 

 

- 22%  700,000đ  
900,000đ  

 

 

- 25%  1,050,000đ  
1,400,000đ  

 

- 34%  790,000đ  
1,200,000đ  

 

 

- 38%  525,000đ  
840,000đ  

 

 

 

- 39%  1,638,000đ  
2,688,000đ  

 

 

- 33%  800,000đ  
1,200,000đ  

 

 

- 19%  856,000đ  
1,056,000đ  

 

- 32%  1,575,000đ  
2,310,000đ  

 

- 31%  650,000đ  
940,000đ  

 

 

- 25%  900,000đ  
1,200,000đ  

 

 

 

- 10%  680,000đ  
750,000đ  

 

CÔNG TY TNHH TM & DV DU LỊCH VIETCARE

VPGD tại Hà Nội: Số nhà 39/38A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội ( Ngã tư Trần Phú & Điện Biên Phủ)

Tel: 043.999.80.87 / Hotline: 091.44.257.88 - 0936697357 Email: info@vietcaretravel.vn  www.vietcaretravel.vn  

Nhãn hiệu được cục sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ 2013