KHUYỄN MÃI TOUR MAI CHÂU

STT

TOUR

CHƯƠNG TRÌNH

Giá bán/khách

1

MAI CHÂU 1 NGÀY

Đi tour 1 ngày có bao gồm cả xe đạp tham quan

589,000 VND

2

MAI CHÂU 2 NGÀY

Ngủ nhà sàn cộng đồng

1,200,000 VND

Ngủ Bungalow hướng vườn

1,450,000 VND

Ngủ Bungalow hướng suối

1,650,000 VND

3

MAI CHÂU – PÙ LUÔNG 3 NGÀY

Ngủ nhà sàn tập thể

2,150,000 Vnd/Khách

Ngủ bungalow

2,350,000 Vnd/Khách

Ngủ Sunrise Resort 3*

2,700,000 Vnd/Khách

KHUYỄN MÃI TOUR MỘC CHÂU

STT

TOUR

CHƯƠNG TRÌNH

Giá đầu tuần

(CN – T5)

Giá cuối tuần

(T6 – T7)

1

TOUR TRỌN GÓI HÀ NỘI -

MỘC CHÂU 2 NGÀY

Ngủ phòng nhà sàn cộng đồng

1,300,000 VND

1,450,000 VND

Ngủ phòng Nhà sàn kiểu Nhật

1,400,000 VND

1,600,000 VND

Ngủ phòng Bungalow Container

1,700,000 VND

1,900,000 VND

2

TOUR TRỌN GÓI HÀ NỘI -

MỘC CHÂU 3 NGÀY

Ngủ phòng nhà sàn cộng đồng

2,150,000 VND

2,350,000 VND

Ngủ phòng Nhà sàn kiểu Nhật

2,250,000 VND

2,450,000 VND

Ngủ phòng Bungalow Container

2,450,000 VND

2,650,000 VND