KHUYỄN MÃI TOUR BA BỂ

STT

CHƯƠNG TRÌNH

Giá bán/khách

1

HÀ NỘI – BA BỂ 2 NGÀY

Ngủ nhà sàn người Tày

1,489,000 VND

2

HÀ NỘI – BA BỂ 3 NGÀY

Ngủ nhà sàn người Tày

1,989,000 VND

3

HÀ NỘI – BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC 3 NGÀY

Ngủ nhà sàn người Tày tại BA BỂ và ngủ tại khách sạn tại CAO BẰNG

2,489,000 VND