KHUYỄN MÃI LAND TOUR ĐÀ NẴNG

STT

TOUR

CHƯƠNG TRÌNH

Giá bán

1

LAND TOUR

ĐÀ NẴNG 3 NGÀY 2 ĐÊM

Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An - Bà Nà – Sơn Trà

2,830,000 VND

Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An - Bà Nà – Cù Lao Chàm

3,250,000 VND

2

LAND TOUR

ĐÀ NẴNG 4 NGÀY 3 ĐÊM

Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An - Bà Nà – Cù Lao Chàm

3,690,000 VND

Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An - Bà Nà – Huế

4,080,000 VND

Đà Nẵng – Hội An - Bà Nà – Huế - Phong Nha

4,270,000 VND

Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An - Bà Nà – Tắm bùn khoảng Galina

3,690,000 VND

Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An - Bà Nà – Núi Thần Tài

4,100,000 VND