KHUYẾN MÃI LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT

STT

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Giá Tour

Khách sạn 2 Sao

Khách sạn 3 Sao

Khách sạn 4 Sao

1

NHA TRANG 3 NGÀY 2 ĐÊM

1,780,000 VND

1,980,000 VND

2,680,000 VND

2

NHA TRANG 4 NGÀY 3 ĐÊM

2,430,000 VND

2,730,000 VND

3,680,000 VND

3

NHA TRANG 4 NGÀY 3 ĐÊM

(Đi Vịnh Nha Phu hoặc Yang Bay)

3,230,000 VND

3,530,000 VND

4,480,000 VND

4

NHA TRANG – ĐÀ LẠT 4 NGÀY 3 ĐÊM

2,780,000 VND

3,080,000 VND

3,900,000 VND

5

NHA TRANG – ĐÀ LẠT 5 NGÀY 4 ĐÊM

3,050,000 VND

3,450,000 VND

4,630,000 VND

6

NHA TRANG – PHÚ YÊN 4 NGÀY 3 ĐÊM

3,230,000 VND

3,530,000 VND

4,480,000 VND

7

NHA TRANG – PHÚ YÊN 5 NGÀY 4 ĐÊM

4,350,000 VND

4,750,000 VND

5,600,000 VND

8

NHA TRANG – MŨI NÉ 5 NGÀY 4 ĐÊM

5,000,000 VND

5,400,000 VND

6,550,000 VND

9

ĐÀ LẠT 3 NGÀY 2 ĐÊM

2,180,000 VND

2,380,000 VND

3,050,000 VND

10

ĐÀ LẠT 4 NGÀY 3 ĐÊM

3,000,000 VND

3,200,000 VND

4,200,000 VND

11

NHA TRANG – PHÚ YÊN – ĐÀ LẠT 5N4Đ

3,950,000 VND

4,350,000 VND

5,530,000 VND

12

PHÚ YÊN 3 NGÀY 2 ĐÊM

2,520,000 VND

2,720,000 VND

2,920,000 VND

13

NHA TRANG – BÌNH BA 3 NGÀY 2 ĐÊM

2,330,000 VND

2,530,000 VND

3,230,000 VND

14

NHA TRANG – BÌNH BA 4 NGÀY 3 ĐÊM

2,980,000 VND

3,280,000 VND

4,230,000 VND

15

NHA TRANG – BÌNH BA – ĐÀ LẠT 5N4Đ

3,600,000 VND

4,000,000 VND

5,180,000 VND

16

NHA TRANG – BÌNH BA – ĐÀ LẠT 4N3Đ

3,330,000 VND

3,360,000 VND

4,450,000 VND

Lưu ý: Tất cả các tour trên khởi hành hàng ngày và không bao gồm vé Vinpearlland. Đối với chương trình Nha Trang, Đà Lạt nhóm khởi hành từ 2 người, tuyến  Phú Yên 3N2Đ nhóm 4 khách trở lên sẽ khởi hành.