QUY ĐỊNH HỢP TÁC

Các nhà cung ứng dịch vụ du lịch muốn hợp tác cùng Viet Care Travel phải tuân thủ các bước sau.

Bước 1:

Gửi cho Viet Care Travel 1 yêu cầu hợp tác & sản phẩm du lịch cần rao bán ( mô phỏng chi tiết về sản phẩm )

Lưu ý:

Các sản phẩm cung ứng quảng bá trên website vietcaretravel.org phải là các sản phẩm về lĩnh vực khách sạn và du lịch

Việc mô phỏng sản phẩm về chất lượng và số lượng và giá cả phải đúng nhưng chào bán. Tránh gây thất vọng đối với khách hàng khi sử dụng sản phẩm.

Bước 2:

Viet Travel sẽ thẩm định sản phẩm và hỗ trợ viết bài quảng cáo, sẽ thông báo bên cung ứng dịch vụ về thông tin đăng tải.

Bên cạnh đó hai bên tiến hành thỏa thuận xem bên Viet Care Travel sẽ đứng ra bán dịch vụ hay chỉ hỗ trợ bán dịch vụ thông qua quảng cáo & thỏa thuận phương thức thanh toán nếu có

Bước 3:

Hai bên tiến hành ký hợp đồng và triển khai chạy chương trình.