Mục: Xe Sài Gòn - Mũi Né

Lịch khởi hành: Hàng ngày

Email: info@vietcaretravel.vn

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết - Bình Thuận dài khoảng 250 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 102 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 6h00 đến 24h00 do 18 nhà xe: xe Phương Trang, xe TheSinhTourist (Sinh Cafe), xe Phương Nam, xe Quang Thạch, xe Đông Hưng, xe Việt Nhật, xe Kumho Samco, xe Ngọc Hùng, xe Hoàng Dũng, xe Hoàng Long, xe TM Brother, xe Trung Nga, xe Tuấn Hoa, xe Vũ Hoàng, xe Hanh Cafe, xe An Phú, xe Hoàng Kim, xe Kim Tuyền vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 4 giờ.

XE PHƯƠNG TRANG

Lịch trình< : Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né

Giờ xuất bến : Sài Gòn 7h-7h30-8h-15h-17h-19h  Mũi Né 0h30-8h-9h-11h-113h30-14h

Điện thoại : 08 38309309

XE MINH TƠ

Lịch trình : Sài Gòn - Bắc Ruộng

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 12h30 Sài Gòn 19h

Điện thoại: 063 3894280 - 0918 853010 - 0974 885844

XE ĐÔNG HƯNG

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Rí - Chợ Lầu - Liên Hương

Giờ xuất bến :Sài Gòn từ 6h-19h30 Phan Rí: 4h-5h-8h-11h-21h-23h Liên Hương: 7h30-11h -21h-23h30

Điện thoại : 0916 727727 - 062 3970970 - 062 3950950

XE SANG HUY

Lịch trình : Sài Gòn - Tánh Linh

Giờ xuất bến : Sài Gòn 6h đến 9h Tánh Linh 12h30 đến 14h

Điện thoại :  0917 151242

XE HẠNH CAFE

Lịch trình :  Sài Gòn - Mũi Né

Giờ xuất bến : Sài Gòn 15h30 Mũi Né 8h

Lịch trình :  Mũi Né - Nha Trang

Giờ xuất bến : 2h-14h

Điện thoại : 08 39205679 - 062 3847347 - 058 3527466

XE QUANG VINH

Lịch trình : Sài Gòn - Bắc Ruộng

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 6h30-7h Sài Gòn 13h30-14h20

Điện thoại: 062 3891772 - 0924 975924 - 0919 398996

XE TÂM HẠNH

Lịch trình : Sài Gòn - Mũi Né

Giờ xuất bến :  Sài Gòn: 8h1 -9h-15h-20h30 Mũi Né 1h-8h30-13h30-17h

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Sài Gòn 8h15-9h-15h-20h15-21h15 Phan Thiết 9h-14h-17h30-2h

Lịch trình : Đà Lạt - Mũi Né

Giờ xuất bến : 1h30-7h30

Lịch trình :  Mũi Né - Nha Trang

Giờ xuất bến : Mũi Né 1h-13h30 Nha Trang 8h-20h30

Điện thoại : 08 39205653 - 063 3828383(Đà Lạt) - 062 3847561(Mũi Né) - 058 3527525(Nha Trang)

XE HOÀNG ANH

Lịch trình : Sài Gòn - Đức Linh

Giờ xuất bến : Liên hệ

Điện thoại : 0983 440533 - 0909 722980

XE HOÀNG DŨNG

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Phan Thiết 2h-3h Sài Gòn 11h-12h

Điện thoại : 0913 932441

XE XUÂN CẨM

Lịch trình :  Bắc Ruộng - Tánh Linh - Căn Cứ 6 - Sài Gòn

Giờ xuất bến : Chợ Huy Khiêm 1h Sài Gòn 6h

Điện thoại : 062 3891529 - 0913 664322

Lịch trình :  Bắc Ruộng - Tánh Linh - Căn Cứ - Bến xe miền Đông

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 0h30-7h Tánh Linh 1h30-7h40 Sài Gòn 8h45-14h50

Điện thoại : 0913 664322 - 0123 3353431

Lịch trình : Bắc Ruộng - Tánh Linh - Gia An - Bến xe miền Đông

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 8h40 Tánh Linh 10h Gia An 10h20

Điện thoại : 0122 4662255

XE QUANG THẠCH

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Liên hệ

Điện thoại : 0913 664338

XE QUỐC PHÚ

Lịch trình : Long Hải (Bà Rịa Vũng Tàu) - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Long Hải 5h50 Phan Thiết 11h20

Điện thoại : 0938 274767 - 0909 219977

Lịch trình : Vũng Tàu - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Vũng Tàu 5h20 Phan Thiết 12h20

Điện thoại : 0938 274767 - 0918 070321

XE PHƯƠNG UYÊN

Lịch trình : Liên Hương-Phan Rí-Chợ Lầu-Hòa Đa-Lương Sơn-Bến xe miền Đông

Giờ xuất bến : Liên Hương 9h-22h-23h Sài Gòn 10h-12h-21h

Điện thoại: 062 3850954 - 0916 377929 - 0918 034750

XE THANH NGỌC

Tuyến Sài Gòn - Hàm Tân - La Gi

Ra vào Sài Gòn tại bến xe Miền Đông.

Điện thoại: 0169.4444.196

XE MỸ LINH

Lịch trình : Phan Thiết - Nha Trang

Giờ xuất bến : Phan Thiết 6h-6h30 Nha Trang 12h-13h

Điện thoại: 062 3838527 - 0918 591656 - 0979 015558

XE VIỆT YÊN

Lịch trình : Bến xe Miền Đông - QL20-Đakai-Sùng Nhơn-Đức Phú-Nghị Đức-Đức Tân-Bắc Ruộng-Huy Khiêm

Giờ xuất bến : Sài Gòn 15h Bắc Ruộng 8h

Điện thoại: 0909 523197 - 0982 519719

XE TRUNG NGA

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Phan Thiết 2h-4h-9h30 Sài Gòn 9h30-12h-14h-17h

Điện thoại : 0903 009494 - 0903 041414  - 062 3829182

XE TÂN ĐÔNG PHƯƠNG

Lịch trình : Sài Gòn - Bắc Ruộng

Giờ xuất bến : Sài Gòn 8h Bắc Ruộng 13h

Điện thoại: 0918 883667 - 0935 047953

XE HỒNG HIỂN

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Phan Thiết 6h-7h-8h Sài Gòn 12h-13h-14h

Điện thoại: 062 3827613 - 0983 829391 - 0919 693738

XE HÒA HIỆP

Lịch trình : Cà Mau - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Cà Mau 19h Phan Thiết 16h30

Điện thoại : 0937 383767 - 0938 595767

Lịch trình : Cà Mau - La Gi (Bình Thuận)

Giờ xuất bến : Cà Mau 20h La Gi 16h

Điện thoại : 0780 3554567 - 0948 022226 - 0948 022228

XE QUỐC HUY

Lịch trình : Sài Gòn - Bắc Ruộng

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 5h Sài Gòn 12h30

Điện thoại: 0972 430907

XE VINH HOA

Lịch trình : Sài Gòn - Hàm Tân

Giờ xuất bến : Sài Gòn 7h-9h-11h-13h-15h-17h-19h La Gi 2h-4h-7h-9h-11h-13h

Điện thoại : 062 3606333 - 0907 843333 - 062 3843333

XE VŨ HOÀNG

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Phan Thiết 4h-5h Sài Gòn 13h-14h

Điện thoại: 0918 591791 - 0908 389290

XE HÀ LINH

Lịch trình : Mũi Né - Sài Gòn

Giờ xuất bến : Mũi Né  1h30-8h30-13h30

Lịch trình : Mũi Né - Nha Trang

Giờ xuất bến : 1h30-13h30

Lịch trình : Mũi Né - Đà Lạt

Giờ xuất bến : Mũi Né 7h-13h

Tuyến Mũi Né đi Đà Lạt:

Điện thoại : 08 35075345 - 062 3700335 - 058 3524877

XE 9 LAN

Lịch trình : Sài gòn - Đức Linh - Vũ Hòa - Gia An - Tánh Linh

Giờ xuất bến : Tánh Linh 12h40-14h10

Phục vụ hai chuyến trong ngày: Sáng Bến xe Miền Đông đi, chiều BX Tánh Linh về.

Điện thoại : 0937 674746 - 0933 951519 - 0909 103259 - 0986 683998

XE THÀNH THỦY

Lịch trình : Sài Gòn - Tánh Linh - Bắc Ruộng

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 3h40-5h Sài Gòn 11h20-12h50

Điện thoại: 0939 432738 - 0122 8855984

XE KUMHO SAMCO

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Sài Gòn 7h-8h-9h-10h-12h-13h-14h-15h30-16h30-18h Phan Thiết  2h-7h-8h30-10h-12h30-13h-14h-15h30-17h

Điện thoại : 062 3834000

Lịch trình : Sài Gòn - Mũi Né

Giờ xuất bến : Sài Gòn 8h-15h30 Mũi Né 9h-13h30

Điện thoại : 062 3849676

XE NGỌC HÙNG

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né

Giờ xuất bến : Sài Gòn 12h30 Mũi Né 7h

Điện thoại: 0918 620255 - 0169 9449370

XE TUẤN HOA

Lịch trình : Sài Gòn - Phan Thiết

Giờ xuất bến : Phan Thiết 2h-3h-5h-9h Sài Gòn 9h-11h-15h-17h

Điện thoại : 062 3816989 - 0919 003344 - 0977 747476

XE VƯỢNG PHÁT

Lịch trình : Bắc Ruộng - Sài Gòn

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 6h Sài Gòn 13h30

Điện thoại: 0169 9712226  - 0167 3883857

XE SANG HOA

Lịch trình : Sài Gòn - Căn Cứ - Tánh Linh - Bắc Ruộng.

Giờ xuất bến : Bắc Ruộng 0h30-4h20-6h30 Sài Gòn 10h-13h15h

Điện thoại: 062 3891535 - 0919 331599.