Những dịch vụ visa, thị thực và hộ chiếu cấp cho người Việt Nam và người nước ngoài bao gồm: 

  1. Dịch vụ làm hộ chiếu nhanh cho công dân Việt Nam
  2. Dịch vụ xin visa đi nước ngoài cho người Việt Nam như Visa Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hongkong, Myanmar .............
  3. Dịch vụ làm visa nhập cảnh cho người nước ngoài
  4. Dịch vụ gia hạn visa, cấp đổi visa cho người nước ngoài
  5. Dịch vụ xin cấp thị thực, miễn thị thực cho người nước ngoài
  6. Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú, thường trú, tạm trú cho người nước ngoài
  7. Dịch vụ tư vấn và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài