- 25%  490,000đ  
640,000đ  

 

 

- 10%  520,000đ  
570,000đ  

 

- 0%  550,000đ  
550,000đ  

 

- 19%  550,000đ  
680,000đ  

 

- 18%  1,389,000đ  
1,689,000đ  

 

- 31%  1,689,000đ  
2,490,000đ  

 

- 23%  1,789,000đ  
2,310,000đ  

 

- 21%  3,998,000đ  
4,675,000đ  

 

- 19%  2,950,000đ  
3,675,000đ  

 

- 20%  2,688,000đ  
3,339,000đ  

 

 

- 0%  2,489,000đ  
0000,000đ  

 

 

- 11%  1,289,000đ  
1,450,000đ  

 

- 12%  2,289,000đ  
2,589,000đ  

 

- 36%  1,689,000đ  
2,725,000đ  

 

- 19%  2,490,000đ  
3,100,000đ  

 

 

-0%  2,300,000đ  
2,300,000đ  

 

- 31%  1,200,000đ  
1,699,000đ  

 

- 22%  1,990,000đ  
2,800,000đ  

 

-24%  1,490,000đ  
1,960,000đ  

 

- 25%  1,050,000đ  
1,300,000đ  

 

 

-32%  1,150,000đ  
1,700,000đ  

 

CÔNG TY TNHH TM & DV DU LỊCH VIETCARE

VPGD tại Hà Nội: Số nhà 39/38A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội ( Ngã tư Trần Phú & Điện Biên Phủ)

Tel: 043.999.80.87 / Hotline: 091.44.257.88 - 0936697357 Email: info@vietcaretravel.vn  www.vietcaretravel.vn  

Nhãn hiệu được cục sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ 2013