By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Vé xe Bắc Ninh - Sapa chất lượng giá tốt

Vé xe nằm đơn Bắc Ninh - Sapa | Vé xe nằm cabin Bắc Ninh - Sapa

Vé xe Bắc Ninh - Sapa

Vé xe giường nằm Cabin đôi Bắc Ninh - Sapa - Bắc Ninh 2023

Giá vé: 750,000 VND/ 2 người

Hà Nội đi Sapa: 6.50, 21.50

Sapa về Hà Nội: 9.00, 13.00

Vé xe giường nằm đơn Bắc Ninh - Sapa - Bắc Ninh 2023

Giá vé: 350,000 VND

Hà Nội đi Sapa: 6.50, 21.50

Sapa về Hà Nội: 9.00, 13.00